Meny
Meny
Meny

Fra idé til samfunnsnyttig forening

Ved å bruke næringsutvikling som metode utvikler Norges Vel prosjekter som realiserer livskraftige lokalsamfunn. Vi har tatt initiativ til at prosjekter ender opp som selvstendige foreninger som kommer samfunnet til gode.

Initiativtaker til etablering og utvikling

Visste du at Norges Vel spilte en vesentlig rolle i opptakten til den moderne havbruks - og oppdrettsnæringen ved å være med på å etablere og holde sekretariat for Norske Fiskeoppdretteres Forening i 1970? Eller at vi var med på å stifte og holdt sekretariatet for Norsk Bioenergiforening i 1985?

Dette er to eksempler der Norges Vel har bidratt med sin fagkompetanse på området i tillegg til å holde sekretariatet.

Satte alger på dagsordenen

Veldig ofte er det snakk om å samle aktørene i en forening for å bedre formidlingsarbeidet ut mot markedet, opprette møteplasser, eller få oppmerksomhet rundt tema og vise bredde og produktmangfold ut mot samfunnet for øvrig.
 
Algedyrking har potensial til å bli en viktig ny kystnæring i Norge. I 2011 tok Norges Vel initiativ til et utviklingsprosjekt for å bidra til en robust algenæring i Norge. Siden den gang har Norges Vel alene eller sammen med andre aktører involvert seg i flere prosjekter for å fremme bruk og dyrking av alger. I 2012 tok vi initiativ til etableringen av Norsk Algeforening som vi drifter og utvikler.
 

Kontakt oss for mer informasjon om sekretariatsledelse

José Ramos
Seniorrådgiver

Mobil: +47 476 82 320
E-post: jose.ramos@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Utvikling av foreninger