Meny
Meny
Meny

Regional matkultur

Norges Vel har utviklet Regional Matkultur til å bli det største nettverket for matprodusenter, næringsmiddelbedrifter, grossister,serverigssteder og gårds- og spesialbutikker i sin region, og arbeidet har bidratt til økt omsetning for ca 90 medlemmer.

Prosjektbakgrunn

Regionen hadde behov for å synliggjøre lokale råvarer i serveringsbransjen. For å oppnå dette ble nettverket Regional Matkultur i Østfold, Akershus og Oslo opprettet, med støtte fra Fylkeskommunene og Fylkesmennenes Landbrukskontor.

Om prosjektet

Regional Matkultur er et nettverk for aktører innen matsektoren i Østfold, Akershus og Oslo. Det skal fremme økt volum, økt tilgjengelighet, økt synlighet og økt omsetning av lokal mat i serveringsbransjen. Medlemmene representerer hele verdikjeden, fra primærprodusenter, næringsmiddelbedrifter og grossister, til serveringssteder og gårds- og spesialbutikker.

RegionalMatkultur er en del av "European Network of Regional Culinary Heritage". Nettverket består av over 1100 medlemsbedrifter fordelt på 30 regioner i Europa. Nettverket har et felles fokus på markedsføring og utvikling av mat og matkultur fra de ulike medlemsregionene. Alle regionene og medlemsbedriftene benytter samme logo.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Utviklet Regional Matkultur som en forening og inngikk avtale om å være sekretariat. Dette arbeidet består av å følge opp medlemmene i form av å tilby kurs, markedsføringskanaler, tilrettelegge for messedeltakelse og formidle informasjon som kommer medlemmene til nytte
  • Arrangere årsmøte, styremøter og å føre regnskapet for foreningen
  • Bygge nettverk og samarbeid på vegne av foreningen

Resultater

Regional Matkultur er i dag det største matnettverket innenfor sin region og bidrar til synlighet og økt omsetning for medlemmene av nettverket. Nettverket har nå ca 90 medlemmer, produsenter og serveringssteder.

Kontakt oss

Mats Olsen, seniorrådgiver

Mobil: 957 28 688
E-post: mats.olsen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Tilknyttede elementer

Regional matkultur