Meny
Meny
Meny

Nettverksbygging over landegrensene

Mangel på oppdatert og relevant markedsinformasjon er et problem for små-produsenter i mange utviklingsland. Gjennom å bidra til nettverksbygging, deling av informasjon og utveksling av erfaringer arbeider Norges Vel for å bøte på dette problemet.

Prosjektbakgrunn

Markedstilgang er helt avgjørende for småprodusenter som skal selge varene sine, og mangel på relevant markedsinformasjon er et stort problem. Norges Vel så derfor behovet for et regionalt, internasjonalt nettverk som bøndene kunne ta del i for å styrke sin markedsmakt.

Om prosjektet

I 2011 ble ESAANet, East and Southern Africa Agribusiness Network, etablert. Nettverket jobber for økt regionalt samarbeid og integrering mellom produsent¬organisasjoner i Tanzania, Uganda, Zambia og Malawi. Prosjektet ledes av Norges Vel, i samarbeid med sekretariatet som ligger i Zambia.
 
Sentralt i nettverket er en felles nettside for regional markedsinformasjon, som er samfinansiert mellom Norges Vel og COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa.

Gjennom nettverksbygging, deling av informasjon og utveksling av erfaringer søker ESAANet å oppnå økt tilgang til markedet, økte inntekter for produsentene og en bærekraftig handel.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Prosjektadministrasjon og kvalitetssikring
  • Nettverksbygging og erfaringsinnhenting
  • Planlegging og fasilitering av regionale møter
  • Innspill, ideer og motivasjon

Resultater

  • ESAANet er posisjonert som et nav for regional handel og samarbeid, med småprodusenter som hovedaktører. Småprodusentene har fått et talerør for å påvirke politiske prosesser og øve innflytelse på regionalt nivå
  • Samtlige medlemsorganisasjoner i ESAANet betaler årlig medlemsavgift som et uttrykk for egen forpliktelse og opplevd nytteverdi av å være del av nettverket
  • Ved at regional markedsinformasjon er satt på dagsorden, har småprodusentene gjennom ESAANet også tilgang på oppdatert markedsinformasjon via nettsiden www.esaanet.com

Kontakt oss

Øyvind Ørbeck Sørheim, utenlandssjef

Mobil: 930 22 013
E-post: oyvind.orbeck.sorheim@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Regional handel i Øst- og sørlige Afrika