Meny
Meny
Meny

Vårt ideelle formål

Bærekraftig næringsutvikling plakat

Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon som arbeider for samfunnets beste. Næringsutvikling er vårt verktøy for å realisere visjonen om livskraftige lokalsamfunn.

Våre hovedoppgaver er blant annet å bidra til utvikling av næringsliv og langsiktige miljøtiltak. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt.

Fra samfunnsutvikling til næringsutvikling og internasjonalt engasjement

Gjennom mer 200 år har Det Kongelige Selskap for Norges Vel ledet an i arbeidet med å utvikle og modernisere Norge. De senere årene har vi konsentrert oss om å bidra til at lokale ressurser utnyttes best mulig til å skape nye arbeidsplasser gjennom næringsutvikling.

Vårt internasjonale engasjement startet på 1970-tallet, og bygget på et ønske om å bruke vår kunnskap innenfor næringsutvikling til beste også for de fattigste delene av verden. Nå er internasjonalt arbeid en del av organisasjonens identitet.

Bistandsarbeid som skiller seg ut

Gjennom hovedfokus på næringsutvikling skiller Norges Vel seg ut fra de fleste andre norske ideelle organisasjoner som driver med bistandsarbeid. Med vår kompetanse bidrar vi til å styrke organiseringen til småprodusenter på landsbygda, bedre deres forhandlingsposisjon og knytte dem til et større marked. Dette gir både nye arbeidsplasser og økt inntektsgrunnlag.

Bærekraft og samfunnsansvar

Norges Vels ideelle grunnlag er å fremme bærekraftig næringsutvikling i lokalsamfunn, nasjonalt og internasjonalt. Vi mener at dette er den beste måten å utøve samfunnsansvar på. Ideen om at reell utvikling og fattigdomsbekjempelse ikke kan skje uten økonomisk vekst er derfor fundamentet for alle næringsutviklingsoppdrag og utviklingsprosjekter vi involverer oss i.

Tips en venn Skriv ut

Norges Vels ideelle formål