Meny
Meny
Meny

Nettverksbygging

Vi ser at bedrifter som bygger gode og riktige nettverk også lykkes bedre. Norges Vel har et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og vi hjelper deg å bygge et godt nettverk som passer for deg og din virksomhet.

Nettverk kan åpne nye markedsmuligheter og bidra til å styrke samarbeidet med andre bedrifter. Nettverk er også med på å skape tillit og identifisere felles utfordringer og samarbeidsmuligheter. Våre rådgivere har lang erfaring med den kreative prosessen som handler om å utvikle og bygge nettverk som gir drivkraft til å realisere mål og markedsmuligheter. Vi har også kompetanse på nettverksavtaler og andre avtaler, så vel som kunnskap om arbeidsprosesser og verktøy som kan brukes i nettverksutvikling.

Vårt arbeid med virksomhetsorganisering gjennom mange år har gitt oss stort nettverk både i Norge og internasjonalt. Vi vet hvordan du gjennomfører en prosess som gjør at nettverksbyggingen gir resultater. Vi har kunnskap om private og offentlige aktører.

  • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner
  • Etablert næringsliv
  • Interesse- og næringsorganisasjoner
  • Offentlige utviklingsaktører / virkemiddelapparatet

Kontakt oss for mer informasjon om virksomhetsorganisering

Mats Olsen, seniorrådgiver
Tlf: 957 28 688
E-post: mats.olsen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut