Meny
Meny
Meny

Næringsutvikling på gården gir nye forretningsmuligheter

For mange bønder er det krevende å kun leve av inntektene fra tradisjonelt gårdsbruk. Norges Vel tok derfor initiativ til kursing av bønder for å bidra til videre gårdsdrift gjennom nye næringsprosjekter på gården.

Prosjektbakgrunn

Norsk landbruk er under omstilling. Det krever at gårdbrukere hele tiden tenker nytt om hvordan de kan leve av gårdens ressurser, enten ved utvidelse og effektivisering av eksisterende drift, eller ved å etablere tilleggsnæringer. Det var derfor behov for et forretningsutviklings­program rettet mot utnyttelse av gårdens ressurser.

Om prosjektet

En stor utfordring for mange er at gode ideer ikke blir satt ut i live. I Næringsutvikling på gården (NUG) gjennomgår vi hele forretningsutviklingsprosessen, helt til søknad om finansiering er sendt. Gjennom seks samlinger der teori, gruppearbeid, erfaringsdeling og individuell veiledning står i fokus, ledes deltakerne fra ide til ferdig søknad om støtte. Programmet er utviklet i tett samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Norges Vel. De lokale Landbruksrådgivningskontorene er arrangører av opplæringsprogrammene rundt i landet.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Initiativtaker og kursutvikler sammen med Norsk Landbruksrådgivning
  • Fagansvarlig og forelesere på kursene

Resultater

  • 11 program er avholdt rundt i landet og flere regioner har holdt mer enn ett program
  • Mer enn 100 deltakere har gjennomført kurset

Kontakt oss

Mats Olsen, seniorrådigver

Mobil: 957 28 688
E-post: mats.olsen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Næringsutvikling på gården