Meny
Meny
Meny

Mobiliseringsprosesser

Har du behov for å utvikle entreprenørskap og skape flere nye og lønnsomme arbeidsplasser i ditt lokalsamfunn? Norges Vel har lang erfaring i å stimulere til lokalt engasjement og bidra til mobilisering som skaper resultater, både i Norge og internasjonalt.

Frivillig innsats, mobilisering og planarbeid er viktige elementer i lokal samfunnsutvikling. Våre rådgivere går inn i et lokalsamfunn og ser med nye øyne på ressurser og muligheter. Vi hjelper til med å utvikle ideer og finne mulighetene for næringsutvikling gjennom samarbeid med forskjellige aktører i nærmiljøet. Sammen med dere utforsker våre rådgivere forskjellige måter å utvikle ny næring på gjennom lokalt engasjement og samarbeid mellom det offentlige, lokalt næringsliv og private ildsjeler.

Bygdemobilisering kan gi ny giv og ny satsing til en bygd eller et lokalsamfunn. I en mobiliseringsprosess kan vi innkalle til folkemøter, workshops og idedugnader. Vi kjenner det offentlige støtteapparatet og hjelper til med søknader for økonomisk støtte. Vi jobber tett og nært med alle involverte parter for å se på mulighetene som finnes. Målet er å finne og samle alle gode krefter og mobilisere lokalbefolkningen til for å skape arbeidsplasser og lønnsom næringsutvikling.

Noen av aktivitetene i en mobiliseringsprosess

  • Tiltak og ideer
  • Tydelige mål
  • Nåsituasjon og ønsket situasjon
  • Samarbeidsaktører
  • Samarbeidsmetoder
  • Fremdriftsplan
  • Søknadsutforming
  • Ressurser og budsjett

Kontakt oss for mer informasjon om virksomhetsorganisering

Mats Olsen, seniorrådgiver
Tlf: 957 28 688
E-post: mats.olsen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut