Meny
Meny
Meny

Norges Vels legater for næringsutvikling

500 000 kroner i legatmidler fra Norges Vel i 2014

Norges Vels næringsutviklingslegater støtter prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer. Søknadsfristen for 2017 gikk ut 1. juni, følg med for ny utlysning i 2018.

Hvilke legater kan du søke fra?

 • Landbrukslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling i landbruket
 • Utdanningslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til kompetanseheving med mål om nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer
 • Kultur- og Miljølegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor kultur- og miljø i naturbaserte næringer

Hvilke søknader blir prioritert?

Søknader som prioriteres

 • Må være relatert til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer og bidra til læringseffekt og kunnskapsdeling 
 • Må ligge innenfor ett eller flere av følgende fagområder
  • Landbruk og miljø
  • Mat, kultur og opplevelser
  • Fornybar energi og klima
  • Marine næringer
  • Entreprenørskap og samarbeid

Søknader som ikke prioriteres

 • Støtte som inngår i et vanlig studieløp som klasseturer, prosjektoppgaver, masteroppgaver og lignende
 • Generell studiestøtte for å slippe å ta opp lån
 • Støtte til å bevare gamle hus eller gjenstander (dersom det ikke er del av en næringsvirksomhet, for eksempel turisme og reiseliv)
 • Støtte til prosjekter og arrangementer ved offentlige eller private kulturinstitusjoner

Hvordan søker du?

1. Fyll ut søknadsskjema som er felles for alle tre legater. Husk å krysse av for legatet du søker.

Her finner du felles søknadsskjema for legatene i Norges Vel


2. Søknadsskjema og evt. spørsmål sendes via e-post til:

Utviklingssjef Kari Clausen
kari.clausen@norgesvel.no

Hvem tildeler midlene og når?

Det er Legatstyret som beslutter hvem som skal motta midler fra de enkelte legatene.
Normalt skjer tildelingen i august/september.

Tips en venn Skriv ut