Meny
Meny
Meny

Landbruk og miljø

Dekorbilde riskorn

Fattige småbønder utgjør et klart flertall i de fleste utviklingsland. Gjennom våre prosjekter i Afrika bidrar Norges Vel til en bedre og mer effektiv organisering av bøndene og deres småskalaproduksjon. Dette er viktig for å kunne møte verdens fremtidige behov for mat.

De neste 30 årene vil verdens befolkning øke med to milliarder mennesker. Halvparten av denne veksten vil komme i Afrika, som vil få fordoblet sin befolkning. Det er derfor av avgjørende betydning for så vel den regionale som den globale matsikkerheten at Afrika får utnyttet det store ubenyttede potensialet i dette kontinentets matvareproduksjon.

Tips en venn Skriv ut