Meny
Meny
Meny

Inkubator for fornybar energi i Uganda

Grønt entreprenørskap bidrar til arbeidsplasser, øke inntekter og mer miljøvennlige løsninger. Dette var målene da Norges Vel tok initiativ til å starte en inkubator for næringsutvikling innen fornybar energi i Uganda i 2011. Inkubatoren har etablert 14 grønne bedrifter og støttet 24 grønne entreprenører på seks år. 

Adapt Plus Ltd\'s factory
ADAPT Plus Limited’s team i arbeid i fabrikken. Flesteparten av produksjonsteamet er flyktninger
Team standing next to office directional sign 700x300
REBI-teamet sammen med utenlandssjef Reinaart Pretorius i Norges Vel i 2015
Adapt Plus stoves 700x300
Forbedret kokeutstyr og briketter fra ADAPT Plus reduserer avskoging og innendørs forurensing
Eco Gardens Rwenzori pico hydro power intake
Konstruksjon i vannkraftanlegget for Eco Gardens Rwenzori in Kasese. Foto Frank Bwambale
HPS gasifier operator training in Tiribogo village 700x300
Opplæring av operatører til et gassifiseringsanleggi landsbyen Tiribogo
Electrical Engineering students Photo Mark Rujumba 700x300
Elektroingeniør-studenter jobber på en testbenk med sitt sisteårsprosjekt med en elektronisk lastekontroll. Foto Mark Rujumba

I Uganda har bare 15 prosent av innbyggerne tilgang til elektrisitet, og på landsbygda er det bare fem prosent som har det. Trevirke er den dominerende energikilden, hovedsakelig trekull (tettsteder) og ved (landsbygda). Trevirket står for 80 prosent av det totale energiforbruket og bidrar til avskoging, i tillegg til innendørs luftforurensing. Tilgang til elektrisitet og fornybar energi er kritisk for Ugandas industrielle utvikling. For å stimulere til økonomisk vekst er det spesielt viktig å kunne utvikle landets videreforedling innen jordbruket. 

Grønne entreprenører snur problemer til løsninger

Grønne entreprenører tar tak i disse utfordringene snur problemer til løsninger. Men det er utfordrende å nå markedet og å skape bærekraftige bedrifter. Inkubatoren The Renewable Energy Business Incubator (REBI) ble derfor etablert for å støtte bedrifter innen fornybar energi og gi dem økt mulighet til å lykkes. I tillegg ønsket prosjektet å bidra til å øke tilgangen til ren energi og redusere fattigdom.

Prosjektet bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Mål 1: Utrydding av fattigdom; Mål 7: Ren energi for alle; Mål 3: God helse.

Inkubatoren REBI ble etablert i 2011 med støtte fra NCF (Nordic Climate Facility) og senere med støtte fra Norad. Makere universitetet var en verdifull partner i gjennomføringen av prosjektet. Inkubatoren er nå en uavhengig organisasjon, og har mottatt støtte fra den norske ambassaden i Uganda.

Mottok prestisjetung pris

En av REBIs deltakerbedrifter fra 2013/2014, Adapt Plus Ltd., vant den prestisjetunge prisen National Energy Globe Award Uganda i 2017. Adapt+ er en grønn bedrift som bruker bioavfall for å lage bærekraftig fyringsbriketter til matlaging. Forbedret kokeutstyr og briketter reduserer avskoging og innendørs forurensing. I tillegg kan barna gå på skole istedenfor å bruke tid på å lete etter fyringsved. Minst 80 000 mennesker har hatt fordel av denne grønne teknologien, inkludert flyktningeleire der fyringsved er mangelvare.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Prosjektledelse og kvalitetssikring
  • Teknisk assistanse og rådgivning innen forretningsutvikling og  teknologier for fornybar energi 
  • Nettverk og kontakt med den Norske ambassaden, Innovasjon Norge og mange andre potensielle partnere i fornybarsektoren

Resultater

  • Etablert og utviklet 14 grønne bedrifter
  • Støttet 24 grønne entreprenører
  • Skapt 160 jobbmuligheter
  • Økt inntektsnivået for 160 personer og deres familier 
  • Økt tilgang til fornybar energi for over 30 000 mennesker, i hovedsak flyktninger
  • Bedret helse i lokalsamfunn ved tilgang til miljøvennlige fyringsbriketter for matlaging
  • Redusert avskoging og utslipp av klimagasser

Les mer om inkubatoren The Renewable Energy Business Incubator (REBI) her

Tips en venn Skriv ut

Inkubator for entreprenører i Uganda