Meny
Meny
Meny

Gründerens utfordringer

Dekorbilde rådgivere

Å starte egen bedrift byr på utfordringer. Som gründer er du ansvarlig for hvert eneste valg underveis. Riktige valg kan avgjøre om du lykkes. Våre rådgivere har solid kunnskap og erfaring fra prosessen, og bistår deg fra idé til realisert virksomhet.

Nyskaping og næringsutvikling

Norges Vel har gjennom mange år bidratt til næringsutvikling, nasjonalt og internasjonalt, gjennom å skape nye, livskraftige virksomheter. Vår kompetanse omfatter alle steg på veien fra å kvalitetssikre forretningsideen til valg av organisasjonsform når et nytt foretak skal etableres.

Våre rådgivere har bred kompetanse fra mange ulike bransjer som produksjon, tjenesteyting, handel med mer. Vi tilpasser oss kundens behov, og bistår i alt fra etablering av enkeltpersonforetak til store bedrifter og har oppdragsgivere fra privat og offentlig næring.

Vi tar deg gjennom hele prosessen

Bredden på kompetansen gjenspeiler seg i våre varierte oppdrag. I Follo har vi førstelinjetjenesten i kommunen for gründere. Vi arrangerer en rekke ulike gründerkurs, i egen regi, eller på vegne av det offentlige. Vi gir såkalte næringsfaglige vurderinger av forretningsplaner, utfører markedsundersøkelser og analyser, holder foredrag eller gir generell rådgivning til deg som er underveis etableringen.

Praktisk tilnærming

Et nøkkelelement i alle oppdrag er vår praktiske tilnærming til gründerprosessen. Gjennom lang erfaring med etablering av næringsvirksomhet nasjonalt så vel som internasjonalt, bruker vi gjerne eksempler fra hverdagen når vi f. eks. skal se nærmere på formelle krav, finansieringsmuligheter, produkt- og markedskunnskap, forretningsmodellering og valg av selskapsform.

Vår kompetanse

Kurs

  • Gründerkurs
  • Modulbaserte kurs
  • Bransjerettede kurs
  • Bedriftsinterne kurs
  • Foredragsvirksomhet

Andre gründertjenester

  • Næringsfaglige vurderinger
  • Oppfølging i etablererfasen/rådgivning
  • Markedsundersøkelser/analyser

Kontakt oss for mer informasjon om våre gründertjenester

Mats Olsen, seniorrådgiver

Mobil: 957 28 688
E-post: mats.olsen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut