Meny
Meny
Meny

Fra forskning til næringsutvikling

Nytt næringsliv vokser ofte frem fra eksisterende næringer, tilsatt ny kunnskap i møte med nye markedsmuligheter. Vi jobber aktivt med å skape møteplasser og nettverk mellom forskning og næringsliv for å fremme næringsutvikling og økt verdiskaping i lokalsamfunn.

Forskere trenger hjelp til å virkeliggjøre sine funn, og næringslivet trenger innovasjon og arenaer for prosjektutvikling. I dette grensesnittet er det viktig å koble riktig for å få ting til å skje. Gjennom nettverksbygging, og samarbeid mellom forskning, næring og det offentlige, kan vi hjelpe deg å utnytte kompetanse for å skape resultater. Vår drivkraft og styrke er å gjøre forskningsresultatene realiserbare i et marked.

Kompetansekobling og nettverksbygging

Våre rådgivere hjelper deg med kompetansekobling og nettverksbygging mellom FoU og næring for å fremme innovasjon og økt verdiskaping. Vi hjelper deg med å:

  • Etablere prosjekter
  • Finne aktuelle forskningsresultater
  • Danne nettverk
  • Finne de rette kontaktene
  • Finne samarbeidsmuligheter
  • Rekruttere bedrifter til klyngesamarbeid

Noen eksempler der Norges Vel har bidratt eller bidrar med å koble forskning og næring for økt verdiskaping

  • Etablering og drift av Norsk Algeforening
  • Fornybar energi: Biokull i Tanzania

Kontakt oss for mer informasjon om prosjekter og prosjektutvikling

Tlf: 64 83 20 00
E-post: norgesvel@norgesvel.no
 

Tips en venn Skriv ut

Fra forskning til næringsutvikling