Meny
Meny
Meny

Fiskeoppdrett for lønnsom næringsutvikling

Innhøsting av tilapia i fiskeoppdrettsdammer på Madagaskar

Å bidra til næringsutvikling basert på oppdrett av fiskearten Tilapia niloticus er et viktig satsingsområde for Norges Vel på Madagaskar. Resultatene viser at vi er på rett vei. På tre år har småprodusentene som deltar i prosjektet nesten tredoblet sin månedlige inntekt. 

- Vi jobber nå med å konsolidere den overordnede forretnings-enheten og ativiteter hos produsentene, blant annet gjennom å øke antall dammer per produsent, sier prosjektleder Anne Mugaas.

Sjømat er en viktig naturressurs på Madagaskar, og historisk sett har en rekke forsøk på å starte med lønnsom oppdrett for salg på lokale markeder mislyktes. Ved å utvikle fiskeoppdrett som en bærekraftig næring med vekstpotensial bidrar Norges Vel til fattigdomsreduksjon, flere arbeidsplasser og bedre ernæring.

Et krevende verdikjedeprosjekt

Det byr på utfordringer når produsenter organiserer seg i nye samarbeidsformer for å få resultater. Deltakernes motivasjon og tillit for å delta i prosjektet står sentralt, og det er viktig å håndtere prisproblematikken. Å få på plass et godt system for yngel er vesentlig og krevende, mens natur og klimaforhold med sykloner skaper problemstillinger for infrastruktur i oppdretten. Nulltoleranse for korrupsjon er helt sentralt å håndheve, i tillegg er bærekraft et prioriterte område, både miljømessig, organisatorisk, sosialt og økonomisk.

Å organisere alt dette ”fra hav til bord” krever spisskompetanse i alle deler av verdikjeden.

Vi satte oss som mål at oppdrettsprosjektet skal:

 • Skape lønnsom næringsutvikling - redusere fattigdom, arbeidsløshet og underernæring, og at prosjektresultatene skal  ha høy overføringsverdi
 • Styrke næringsgrunnlaget for 250 husholdninger med tilsammen over 1250 personer
 • Støtte produsentene i organisering og utvikling av en kooperativunion med fem lokale kooperativ
 • Øke kostnadsdekningen for kooperativunionen fra 5 til minst 75 prosent

Norges Vels bidrag og rolle

 • Prosjektledelse og kvalitetssikring fra A-Å
 • Sikre likestilte muligheter for kvinner og menn
 • Sikre teknisk opplæring og kvalitetssikre oppdrettsnæringen
 • Bidra til å sikre markedstilgang og produktutvikling for produsentene
 • Sikre klimatilpasset og bærekraftig utvikling av oppdrett
 • Sikre menneskerettigheter, gode arbeidsforhold og håndtere risiko 
 • Gi opplæring og rådgivning i strategi, økonomistyring, organisering og business-utvikling
 • Påvirkningsarbeid for bærekraftige rammevilkår for utvikling av oppdrett og næringsutvikling i Afrika spesielt

Resultater

 • Lønnsomhet fra under 30 USD til rundt 80 USD per måned for 250 småprodusenter som har begynt med salg av fisken
 • Tilapia vektøkning fra 100 til 250 gram i snitt, samt forbedret produktivitet tilpasset etterspørsel i markedet
 • Salg av fersk fisk på is fra egne utsalgssted i den største havnebyen Toamasina og i hovedstaden Antananarivo 
 • Dammer med yngel og høsting/salg startet august 2012, klekkeri er etablert og godkjent av gassiske myndigheter
 • Kompetansehevingstiltak på oppdrett og business er iverksatt og videreføres
 • Samarbeid med asiatiske, norsk og gassiske kompetansemiljøer
 • 30 prosent kvinnedeltakelse, pågående arbeid for styrket likestilling
 • Foretak etablert for og med produsentene (medlemmer/eiere) med kvalitetsklekkeri, input/fôrtilgang, teknisk assistanse, business-opplæring og markedsføring/salg 

- De gode resultatene fra dette prosjektet har ført til at Norges Vel har blitt bedt om å prøve ut en lignende modell i Mosambik fra 2017. Vi har også opplevd økt interesse og besøk på Madagaskar fra mange aktører som ønsker tilsvarende utvikling, sier Mugaas.

Kontakt oss

Anne Mugaas, seniorrådgiver

Mobil:    482 90 212
E-post:  anne.mugaas@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Fiskeoppdrett på Madagaskar