Meny
Meny
Meny

Landbruksskole i Kosovo

Praktisk opplæring i gårdsdrift ved en landbruksskole i utkanten av Kosovos hovedstad har bidratt til utdanning av en generasjon med ungdom som mistet skolegangen under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia.

Prosjektbakgrunn

Etter et tiår med krigsliknende tilstander i Kosovo, var det på slutten av 1990-tallet et prekært behov for å gi opplæring i landbruksteknikk til en hel generasjon ungdom som hadde mistet sin utdanning.

Norsk UD støttet derfor Norges Røde Kors da de i 1999 begynte sitt arbeid med LLL-prosjektet ("Lifelong Learning – Agricultural Education and Advisory Service in Symbiosis with Ordinary Secondary Education (LLL)") på landbruksskolen Adem Gllavica utenfor Lipjan, cirka 15 km sør for hovedstaten Pristina. Senere overtok CARE Norge ansvaret, før Norges Vel i 2003 overtok stafettpinnen. Norges Vel hadde ansvaret frem til den offisielle overdragelsen til myndighetene i Lipjan i 2010.

Om prosjektet

Norges Vels bidrag har bestått i tilrettelegging for praktisk drift av gårdsbruket gjennom overføring av et bredt spekter av nødvendig og oppdatert kunnskap innen alt fra driftsplanlegging, bygningslære, fôring og stell av husdyr samt riktig behandling av produktene. I tillegg er det investert i et nytt og moderne løsdriftsfjøs, alle husdyrrom er renovert, det er bygd et stort undervisningshus med klasserom, og det er et godt utvalg av tilpasset landbruksredskap til undervisningen.

Det har også vært viktig å jobbe med en kvalitativ god videreforedling av gårdens produkter som melk, frukt og kjøtt. Strenge hygienekrav etter EU standard er formidlet gjennom undervisningen, og gårdens populære produkter er solgt i skolens gårdsbutikk.

Norges Vels bidrag og rolle

• Utvikling av konseptet "Lifelong Learning – Agricultural Education and Advisory Service in Symbiosis with Ordinary Secondary Education (LLL)"

• Prosjektorganisering og tilrettelegging

• Opprusting av skolen både mht. maskiner, teknisk utstyr, besetning, driftsbygninger, undervisningslokaler og infrastruktur forøvrig

Kontakt oss

Øyvind Ørbeck Sørheim, utenlandssjef

Mobil:   930 22 013

E-post: Oyvind.Orbeck.Sorheim@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Etablering av landbruksskole i Kosovo