Meny
Meny
Meny

Nasjonal strategi for samfunnsansvar i Romania

Sammen med organisasjonen Association for Implementing Democracy (AID) gjennomførte Norges Vel et toårig prosjekt med fokus på miljø og samfunnsutvikling i Romania. Her fikk nøkkelpersoner i offentlig sektor og små og mellomstore bedrifter opplæring i samfunnsansvar.

Prosjektbakgrunn

Næringslivets samfunnsansvar (CSR) handler om at bedrifter og organisasjoner tar ansvar for sin påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Rumenske bedrifter har en lang vei å gå, ikke minst på miljø og klimaområdet. Romania sliter med en enorm luft- og vannforurensning, og bevisstheten om ansvar for å sikre miljøet var lav -  ikke minst blant bedriftsledere.    

Gjennom et norsk EØS-finansiert prosjekt, og i nært samarbeid med den private organisasjonen "Asociatia pentru Implementarea Democratiei (Association for Implementing Democracy)", bidro Norges Vel til å utvikle små og mellomstore bedrifters samfunnsansvar. Prosjektet la spesielt vekt på miljøaspektet.

Om prosjektet

Norges Vels viktigste oppgave i prosjektet var overføring av kunnskap og erfaring knyttet til CSR-området. Dette ble gjort i form av opplæring av nøkkelpersoner i offentlig sektor og i små og mellomstore bedrifter. Den norske erfaringen med St.meld. nr. 10 (2008-2009) om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi ble også formidlet for å støtte arbeidet med å forankre bedriftenes samfunnsansvar i lover og regler i Romania. Norske erfaringer og løsninger var sentrale i arbeidet med å utvikle lover og regler tilpasset rumenske forhold.

Både det offentlige, og private organisasjoner, viste stor interesse for problemstillingene, og Norges Vels tilnærming til bedriftenes samfunnsansvar ble godt mottatt som en del av en bred innføring av forskjellige tolkninger og retninger innen CSR. Denne innføringen ble gjort innledningsvis, og før man drøftet nærmere konkrete eksempler eller saker. Dette bidro til å skape et bedre utgangspunkt for kursdeltakerne når de selv skulle vurdere sitt eget forhold til samfunnsansvar.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Rådgivning og opplæring av ansatte og ledere i privat og offentlig sektor
  • Utarbeide utkast til nasjonal strategi for samfunnsansvar
  • Utarbeide brukervennlig manual i samfunnsansvar for små og mellomstore bedrifter

 

Resultater

  • Nasjonal strategi: Prosjektet resulterte i en nasjonal strategi for samfunnsansvar (National Public Policy Document) som ble godkjent av den rumenske regjering i september 2011
  • Praktisk manual for bruk av den internasjonale standarden ISO 26000: Veiledning om samfunnsansvar
  • Miljøeffekt: En rekke små og mellomstore bedrifter har som en konsekvens av prosjektet startet arbeidet med å redusere sine miljøutslipp

Kontakt oss

José Ramos, seniorrådgiver

Mobil: 476 82 320
E-post: jose.ramos@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

CSR strategi for Romania