Meny
Meny
Meny

Bygdeservice - lønnsom tilleggsnæring for bønder

Mange bønder har kompetanse og landbruksredskap som kan være til stor nytte for lokalsamfunnet de bor i. Norges Vel så potensialet i at bøndene organiserte seg for å levere ulike tjenester, og i dag omsetter bygdeservicelag for mer enn 200 millioner kroner årlig.

Prosjektbakgrunn

Et bygdeservicelag er et samvirkeforetak som organiserer bønders tilleggsnæringer. Disse foretakene tar på seg oppdrag for kommuner, bedrifter, privatpersoner og andre. Tjenestene kan variere fra snørydding, transport, bygg- og vedlikeholdsarbeid til vaktmestertjenester og vikar- og konsulentoppdrag.  Ideen kom opprinnelig fra Sverige, men ble introdusert i Norge i 1992 med sterk medvirkning fra Norges Vel.

Om prosjektet

Norges Vel har helt siden starten i 1992 bidratt i prosessene rundt etablering av Bygdeservicelag. Sakte, men sikkert har antall lag økt, og i dag er det over 70 lag rundt omkring i landet. Samvirkeformen gir rom for at hver bonde kan være selvstendig næringsdrivende, samtidig som laget framstår som en enhet utad. Å bidra til god organisering og avtaler i hvert Bygdeservicelag har vært en viktig oppgave for Norges Vel.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Pådriver for etablering av bygdeservicelag
  • Aktiv veileder for nyetablerte bygdeservicelag
  • Etablert interesseorganisasjon Bygdeservice Norge SA
  • Ledet sekretariat for Bygdeservice Norge frem til 2009
  • Utarbeidet håndbok for etablering av bygdeservicelag

Resultater

Norges Vel etablerte interesseorganisasjonen Bygdeservice Norge SA. Over 70 Bygdeservicelag er organisert under denne paraplyen. Omsetningen i Bygdeservicelagene har økt, og i dag er gjennomsnittlig årlig inntekt pr. bruk kr 240 000. Dette kommer altså i tillegg til inntektene fra selve gårdsdriften og har dermed blitt en viktig tilleggsinntekt for bønder. Til sammen omsatte Bygdeservice for 229 millioner kroner i 2012.

Kontakt oss

Kari Clausen, utviklingssjef

Mobil:   915 53 501
E-post: kari.clausen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Bygdeservice