Meny
Meny
Meny

Kurs som passer din bransje

Norges Vel tilbyr bransjerettede kurs til gründere innen landbruksbasert næringsutvikling. Vi tilbyr også kurs for opplæring av ressurspersoner.

Næringsutvikling på gården - NUG

NUG er et program for landbruksbasert næringsutvikling som er utviklet av Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving. En fellesnevner for deltakerne er at gården deres har en klassisk landbruksproduksjon fra før, men at de ser mulighetene i utvidet næring ved å kombinere egne personlige ressurser med gårdens ressurser.

Opplæring av kursleder

Jobber du i førstelinjetjenesten og er nysgjerrig på hvordan du kan bruke Osterwalder modellen som pedagogisk verktøy i dine veiledningstimer?
Mange års erfaring fra kurs og veiledning av flere tusen etablerere har gitt oss innsikt i hvordan man bruker Osterwalder modellen til å forankre faglig teori gjennom praktisk arbeid med forretningsmodeller.

Kurset gir innblikk i hva man bør vektlegge av eksempler og hvilken språkdrakt som gir best pedagogisk effekt for målgruppen førstegangs bedriftsetablerere.

Kontakt oss for mer informasjon om våre gründertjenster

Mats Olsen, seniorrådgiver

Mobil: 957 28 688
E-post: mats.olsen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Bransjerettede kurs