Meny
Meny
Meny

Rådgivere

Ragnhild Bjelland-Hanley

Seniorrådgiver

Ragnhild Bjelland-Hanley
Energi og miljø,
solenergi, bioenergi,
næringsutvikling, prosjektledelse,
nettverksarbeid


+47 930 96 076
ragnhild.bjelland-hanley@norgesvel.no
 

Johan Ellingsen

Seniorrådgiver

Johan Ellingsen
Energi og miljø, biogass/biorest, praktisk miljøvennlig landbruk, avfall og gjenvinning, prosjektledelse, nettverksarbeid

+47 909 21 568

Tore Filbakk

Seniorrådgiver

Tore Filbakk
Energi- og miljøspørsmål, landbruk, prosjektledelse og ledelse+47 920 59 224
 

Karsten Gjefle

Seniorrådgiver

Karsten Gjefle
Verdikjedeutvikling, bedriftsrådgivning emerging markets, naturlig gjødsel og verdiskaping, CSR i praksis, prosjektutvikling og partnerskap
Skype: Karsten.gjefle

Marit Gjerstad

Rådgiver

Marit Gjerstad, rådgiver i Norges Vel
Marin sektor, akvakultur, prosjektledelse, næringsutvikling, forretningsutvikling
 
 
+47 936 63 860
Skype: marit.gjerstad

Lill-Ann Gundersen

Seniorrådgiver

Lill-Ann Gundersen
Mat og opplevelse,
konsept- og produktutvikling,
kvalitetsledelse og kvalitetssikring,
prosess- og prosjektledelse
 
 

Helene Lie

Seniorrådgiver

Helene Lie, seniorrådgiver i Norges Vel

Prosjekt- og prosessledelse, verdikjede- og næringsutvikling, sosialt- og grønt entreprenørskap, konseptuvikling, kvalitetssikring

+47 994 59 122
helene.lie@norgesvel.no
Skype: helene.lie

 

Anne Mugaas

Seniorrådgiver

Anne Mugaas

Akvakultur (internasjonalt/ Norge), nærings- og forretningsutvikling,
organisering, analyser og strategi, prosjekt- og prosessledelse,
likestilling, økonomistyring

Skype: anne.mugaas
 

Mats Olsen

Seniorrådgiver

Mats Olsen
Forretningsutvikling, oppstart av virksomhet, prosjektfinansiering, finansieringsordninger og virksomhetsorganisering

+47 957 28 688
mats.olsen@norgesvel.no
 

Marius Sandvik

Seniorrådgiver

Marius Sandvik
Entreprenørskap, forretningsutvikling og bedriftsetablering. Kurs- og foredragsvirksomhet, konseptutvikling og etablererveiledning
 
+47 907 48 758
 

Asbjørn Stavland

Seniorrådgiver

Asbjørn Stavland
Marin sektor, bærekraftig nærings-
utvikling, nettverk, organisasjons- og prosjektledelse, opplæring og entreprenørskap, CSR-rådgivning
 
 

Jorunn Tønnesen

Seniorrådgiver

Jorunn Tønnesen
Prosjektledelse og koordinering, internasjonale prosjekter, flyktning- og innvandringstematikk, Kursleder og nettverksbygging

+47 917 61 763
Skype: Jorunn.tonnesen1
 

Henriette Vivestad

Rådgiver

Henriette Vivelstad, seniorrådgiver i Norges Vel
Energi og miljø, bioenergi, solenergi, landbruk og klima, og prosjektledelse 


+47 971 31 606
henriette.vivestad@norgesvel.no
 

Ledelse og Administrasjon

Øyvind Ø. Sørheim

Administrerende direktør

Øyvind Ørbeck Sørheim
Kvalitetssikring, resultatstyring,
prosjektledelse innen matproduksjon,
miljø, energi, privat sektor og
CSR, lang erfaring fra Afrika

+ 47 930 22 013
oyvind.orbeck.sorheim@norgesvel.no
 

Aud Borghild Brænd

Eiendomssjef

Aud Borghild Brænd, eiendomssjef i Norges Vel
Eiendomsforvaltning og -utvikling 
 
 

+47 416 00 325
aud.borghild.braend@norgesvel.no

 

 

 

Kari Clausen

Utviklingssjef

Kari Clausen
FoU og næringsutvikling, ledelse,
prosjekt -og prosessledelse
kvalitetsstyring,
styrearbeid

+ 47 915 53 501
kari.clausen@norgesvel.no
 

Reinaart Pretorius

Utenlandssjef

Photographer: Mats Olsen
Internasjonal handel, næringsutvikling, matchmaking,
Afrika/internasjonal kompetanse,
prosjekt- og prosessledelse
 
 

Roger Leren

Økonomisjef

Roger Leren
Økonomisk rådgiving,
budsjettering,
økonomisk analyse,
årsregnskap, økonomisk rapportering
 
+ 47 934 53 422
roger.leren@norgesvel.no
 

Tor Danielsen

IT-sjef

Tor Danielsen
Regnskap og økonomistyring,
skatt og avgift, etablering av
ny virksomhet, IKT-operativ-systemer, systemarkitektur, nettskyløsninger
 
 

Evelyn Mella

Lønns - og personalkonsulent

Evelyn Mella
Personal -og administrative oppgaver,
rådgiving innen lønns- og personalområdet+ 47 406 07 708
evelyn.mella@norgesvel.no
 

Barbara Musial

Rådgiver, regnskap

Barbara Musial
Regnskap, økonomi og
prosjektstyring
 
 

José Ramos

Leder - landkontor Tanzania

Jose Ramos
Prosjekt- og prosessledelse, næringsutvikling, organisasjons-
utvikling, CSR og strategiutvikling


+47 476 82 320
jose.ramos@norgesvel.no
Skype: jose.ramos.v.

Anne Tollerud

Kommunikasjons- og markedsansvarlig

Anne Tollerud
Kommunikasjon, markedsføring, pressekontakt, web/nettsider, sosiale medier, profilering
 
Skype: anne.tollerud